Råstofloven § 6

  1. § 6
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler for regionsrådets kortlægning og planlægning efter §§ 5 og 5 a.