Råstofloven § 5

  1. § 5
    Regionsrådet udfører en kortlægning af råstofforekomsterne på landjorden.