Råstofloven § 49

  1. § 49
    Regler, der er udstedt efter bestemmelserne i § 46, nr. 2, og § 48, stk. 2, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i henhold til denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.
  2. Stk. 2.
    Frikommuneforsøg, der er godkendt efter de regler, der er nævnt i § 47, forbliver i kraft.