Pensionsloven § 14 e

 1. § 14 e
  Til folkepensionister, som inden den 1. januar er berettiget til folkepension, jf. § 12, stk. 1, og som opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, udbetales i januar måned en årlig mediecheck.
 2. Stk. 2.
  Retten til mediecheck efter stk. 1 er betinget af, at pensionistens personlige tillægsprocent er opgjort til 100, jf. § 31, stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Den personlige tillægsprocent fastsættes hver den 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter § 29.
 4. Stk. 4.
  Afgørelse om ret til mediecheck kan ske uden partshøring.