Lov om social pension § 31

 1. § 31
  Grundbeløb til folkepensionister nedsættes med 30 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. § 27.
 2. Stk. 2.
  Pensionstillæg nedsættes med en fast procent af indtægtsgrundlaget, jf. § 29. Nedsættelsen sker med følgende procentsatser:
  1. 1) 30,9 pct. for enlige pensionister.
  2. 2) 32,0 pct. for pensionister, hvis ægtefælle eller samlever ikke har ret til social pension.
  3. 3) 16,0 pct. for pensionister, hvis ægtefælle eller samlever også har ret til social pension.
  4. 4) 32,0 pct. for samlevende pensionister, der betragtes som enlige, jf. § 29, stk. 2.
 3. Stk. 3.
  Varmetillæg efter § 14, stk. 2, og helbredstillæg efter § 14 a nedsættes afhængig af den personlige tillægsprocent. Den personlige tillægsprocent beregnes på grundlag af indtægten efter § 29. Den personlige tillægsprocent er som udgangspunkt 100, men nedsættes med 1 pct. for hvert beløb, jf. § 49, stk. 5, hvormed indtægtsgrundlaget efter § 29, stk. 1-4, overstiger fradragsbeløbet efter § 49, stk. 1, nr. 7.
 4. Stk. 4.
  Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg kan højst udbetales med et beløb svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten er omfattet af §§ 46 d, 46 f eller 46 g.