Overenskomstforlængelsesloven § 7

  1. § 7
    Almindelige bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af en offentlig myndighed, forlænges på samme vilkår som i § 5, stk. 1.