Overenskomstforlængelsesloven § 6

  1. § 6
    Den for perioden 1983-85 gældende ordning om eventuel ekstraordinær regulering af de offentligt ansattes løn pr. 1. oktober 1984 videreføres for perioden 1985-87 med de ændringer, der følger af stk. 2 og 3.
  2. Stk. 2.
    En eventuel regulering finder sted pr. 1. oktober 1985 og 1. oktober 1986.
  3. Stk. 3.
    Beregning af de eventuelle reguleringer foretages som anført i bilaget.