Overenskomstforlængelsesloven § 16

  1. § 16
    Loven træder i kraft den 1. april 1985.
  2. Stk. 2.
    Ændringer i de ved § 1, § 4, stk. 2, og § 5, stk. 2, fornyede overenskomster har tidligst virkning fra ophøret af iværksatte arbejdsstandsninger.