Naturbeskyttelsesloven § 93

 1. § 93
  Loven træder i kraft den 1. juli 1992.
 2. Stk. 2.
  Følgende lovbestemmelser ophæves:
  1. 1) lov om naturfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. oktober 1984,
  2. 2) lov om sandflugtens bekæmpelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 28. april 1982,
  3. 3) lov nr. 339 af 24. maj 1989 om naturforvaltning,
  4. 4) lov nr. 595 af 13. november 1940 om stianlæg m.v. i Københavnsegnens grønne områder,
  5. 5) lov af 30. januar 1861 angående forbud mod at medtage løse hunde i Jægersborg Dyrehave m.v.
 3. Stk. 3.
  Bestemmelser om godkendelse af beliggenhedsplan, bygningstegninger, materialer og farvevalg m.m. i de af strandfredningskommissionen tinglyste deklarationer i henhold til § 25, stk. 1, sidste pkt., i bekendtgørelse nr. 194 af 16. juni 1961 af lov om naturfredning ophæves.