Naturbeskyttelsesloven § 4

  1. § 4
    På arealer, der er omfattet af § 3, stk. 2 eller 3, må der ikke foretages
  2. Stk. 2.
    Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for de tiltag, der er nævnt i bestemmelsen, når disse foretages af hensyn til Forsvarets trænings-, uddannelses-, øvelses- eller missionsaktiviteter.
  3. Stk. 3.
    Miljøministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet i stk. 1.