Nationalparkloven § 24

  1. § 24
    Nationalparkfonden foretager offentlig annoncering af den endeligt vedtagne nationalparkplan. Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt. Ved offentliggørelsen skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. Planen skal være offentligt tilgængelig.
  2. Stk. 2.
    Samtidig med offentliggørelsen orienteres miljøministeren og de myndigheder, der er nævnt i § 22, stk. 1, og enhver, der har gjort indsigelse efter § 21, stk. 2, mod nationalparkplanen.