Nationalparkloven § 22

  1. § 22
    Samtidig med offentliggørelsen af et forslag til nationalparkplan sendes det til miljøministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget.
  2. Stk. 2.
    Forslaget sendes endvidere til
    1. 1) ejere af ejendomme, der berøres af forslaget, og
    2. 2) de foreninger og organisationer, der er nævnt i § 30, og som har bedt fonden om at blive underrettet.