Nationalparkloven § 21

  1. § 21
    Når fristen efter § 20, stk. 3, er udløbet, kan nationalparkfonden vedtage et forslag til nationalparkplan.
  2. Stk. 2.
    Forslaget offentliggøres med en frist for fremsættelse af indsigelser m.v. på mindst 12 uger.