Moms- og lønsumsafgiftslåneloven § 6

  1. § 6
    Udbetalte lån efter §§ 1-4 skal tilbagebetales senest den 1. april 2021 via indbetaling til skattekontoen.
  2. Stk. 2.
    Ophører eller inddrages virksomhedens registrering for moms eller lønsumsafgift, skal det lån, der er udbetalt vedrørende den ophørte eller inddragne registrering, tilbagebetales senest 14 dage efter registreringens ophør eller inddragelse. Opfylder en virksomhed i løbet af låneperioden ikke betingelserne i § 5, skal lånet dog tilbagebetales straks.