Moms- og lønsumsafgiftslåneloven § 4

  1. § 4
    Virksomheder, der efter § 6 b i lov om afgift af lønsum m.v. har angivet lønsumsafgift for indkomståret 2019, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til en fjerdedel af afgiften af overskuddet for indkomståret 2019, jf. dog § 5.