Ministeransvarlighedsloven § 7

  1. § 7
    Bestemmelserne i § 6 gælder kun, såfremt strengere straf ikke er hjemlet i den øvrige lovgivning.
  2. Stk. 2.
    Borgerlig straffelovs §§ 155-157 gælder ikke for ministre.