Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 11

  1. § 11
    Ophørsstøtten udbetales i 10 år, dog kun indtil støttemodtageren fylder 67 år.
  2. Stk. 2.
    Ophørsstøtten udbetales dog i mere end 10 år, hvis ansøger ikke er fyldt 57 år på ophørstidspunktet. Det samlede støttebeløb kan højst udgøre et beløb svarende til den samlede støtteudbetaling efter stk. 1.