Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 10

 1. § 10
  I ophørsstøtten indgår
  1. 1) en årlig godtgørelse på 35.920 kr. og
  2. 2) en årlig præmie på 2.245 kr. pr. ha frigjort areal.
 2. Stk. 2.
  Støttebeløbet kan højst udgøre 89.800 kr. om året pr. bedrift.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren kan regulere ophørsstøtten efter stk. 1 og 2.