Lejeloven § 46

  1. § 46
    Bestemmelserne i § 36, stk. 1 og 2, § 37, stk. 3-5, og § 39, stk. 3, kan ikke fraviges.
  2. Stk. 2.
    De øvrige bestemmelser i dette kapitel kan ikke fraviges til skade for lejeren.