Lejeloven § 25

  1. § 25
    Lejeren skal behandle det lejede forsvarligt.
  2. Stk. 2.
    Lejeren er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af ham selv, hans husstand eller andre, som han har givet adgang til det lejede.
  3. Stk. 3.
    Skader, hvis udbedring er uopsættelig, skal lejeren straks anmelde til udlejeren. Andre skader skal han anmelde uden ugrundet ophold.