Lejeloven § 2

 1. § 2
  Loven gælder ikke i det omfang, lejeforholdet er omfattet af særlige regler i anden lovgivning.
 2. Stk. 2.
  Loven gælder ikke i det omfang, lejeforholdet er et led i et ansættelsesforhold under staten eller under en institution, hvortil staten yder tilskud, når løn- og andre ansættelsesvilkår er godkendt af staten. Loven gælder heller ikke lejeforhold, der er et led i et ansættelsesforhold under en region, en kommune eller under en selvejende institution, hvormed en region eller en kommune har indgået overenskomst om institutionens drift, når løn og andre ansættelsesvilkår er godkendt af Kommunernes Lønningsnævn eller er aftalt med eller fastsat af Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
 3. Stk. 3.
  Med undtagelse af § 100, stk. 4, gælder loven ikke for leje af boliger, der er omfattet af § 1 i lov om almene boliger m.v.
 4. Stk. 4.
  Loven gælder ikke for lejeforhold om lokaler, der udlejes til brug for drift af friplejeboliger, jf. § 11, stk. 1, i lov om friplejeboliger.
 5. Stk. 5.
  Loven gælder ikke for lejeforhold, som er omfattet af lov om leje af erhvervslokaler m.v.