Almenlejeloven § 1

 1. § 1
  Loven gælder for leje af:
  1. 1) Almene boliger, der tilhører en almen boligorganisation.
  2. 2) Almene ældreboliger, der tilhører en kommune eller en region.
  3. 3) Almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution.
  4. 4) Ustøttede almene plejeboliger, jf. § 143 i lov om almene boliger m.v.
  5. 5) Almene ungdomsboliger, der tilhører en selvejende institution.
  6. 6) Almene boliger til særlig udsatte grupper, der er etableret efter kapitel 10 a i lov om almene boliger m.v.
 2. Stk. 2.
  Loven gælder, selv om lejen skal betales med andet end penge, herunder ved arbejde.
 3. Stk. 3.
  Loven gælder ikke ved fremleje af en almen bolig omfattet af stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Almene boliger kan være indrettet som enkeltværelser. Ved et enkeltværelse forstås i denne lov et eller flere beboelsesrum uden eget køkken, som alene lejeren og dennes husstand disponerer over.