Lastbilstilskudsloven § 4

  1. § 4
    Tilskuddet udbetales af de statslige told- og skattemyndigheder til de registrerede brugere af lastbiler, der opfylder de i § 2 nævnte krav til emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer. Der udbetales ét tilskud pr. lastbil.