Kvælstofoxiderafgiftsloven § 3

 1. § 3
  Virksomheder, der i medfør af § 1, stk. 2, har pligt til at foretage måling af udledning af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder, der i medfør af § 1, stk. 3, foretager måling af udledning af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.
 3. Stk. 3.
  Virksomheder, der udvinder eller fremstiller varer omfattet af bilag 1, nr. 1-16, og virksomheder, der forbrænder varer omfattet af bilag 1, nr. 17-20, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen. Virksomheder, der leverer varer omfattet af bilag 1, nr. 11 og 12, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.
 4. Stk. 4.
  Andre virksomheder, der afsætter, oplagrer eller forbrænder varer omfattet af bilag 1, kan registreres hos told- og skatteforvaltningen, når virksomheden råder over en lagerkapacitet på mindst 1.000 t eller 1.000 m3 til opbevaring af varer, bortset fra virksomheder, der oplagrer varer omfattet af bilag 1, nr. 17-20. Endvidere kan virksomheder, som er registreret efter § 3, stk. 1, 3 eller 5, i lov om afgift af naturgas og bygas m.v., registreres hos told- og skatteforvaltningen.
 5. Stk. 5.
  Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.