Kunstfondsloven § 7

 1. § 7
  Udvalgene i Statens Kunstfond har følgende opgaver:
  1. 1) Legatudvalgene indstiller til Statens Kunstfonds repræsentantskab om tildeling af hædersydelser, jf. § 4, og varetager opgaver i henhold til § 4, nr. 1 og 2, i lov om litteratur, § 3, nr. 1 og 2, i lov om musik, § 18, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om scenekunst, § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2 og 3, og § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2, i lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og § 17 a i lov om film. Kun legatudvalgene kan tildele arbejdslegater fra Statens Kunstfond.
  2. 2) Projektstøtteudvalgene varetager opgaver i henhold til § 4, nr. 3-7, i lov om litteratur, § 3, nr. 3-8, i lov om musik, § 18, stk. 1, nr. 3-7, i lov om scenekunst og § 2, stk. 1, nr. 3-7, og stk. 4, og § 4, stk. 1, nr. 3-6, i lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Projektstøtteudvalgene varetager opgaver vedrørende udveksling af dansk kunst med udlandet og støtte til dansk kunst internationalt på det enkelte kunstområde.
  3. 3) Projekt- og legatstøtteudvalget for arkitektur indstiller til Statens Kunstfonds repræsentantskab om tildeling af hædersydelser til arkitekter, jf. § 4, og varetager opgaver i henhold til § 3 i lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.
 2. Stk. 2.
  Udvalgene administrerer selvstændigt de bevillinger, der er tillagt dem.
 3. Stk. 3.
  Udvalgene kan samarbejde om at yde tilskud, garantier m.v. til tværgående kunstområder.
 4. Stk. 4.
  Den i stk. 1 fastlagte arbejdsdeling kan, hvor særlige forhold taler herfor, fraviges efter beslutning i Statens Kunstfonds bestyrelse, jf. § 8, stk. 4. Dog skal det altid være entydigt fastlagt, i hvilket udvalg eller i hvilke udvalg i fællesskab en opgave varetages.
 5. Stk. 5.
  Kulturministeren kan beslutte at henlægge særlige opgaver med relation til Statens Kunstfonds virkeområde til fondens bestyrelse eller til de enkelte udvalg.