Kontraktskonventionsloven § 4

  1. § 4
    Loven træder i kraft den 1. juli 1984.
  2. Stk. 2.
    Konventionens bestemmelser, jfr. §§ 1 og 2, finder med undtagelse af artikel 5 og artikel 6, stk. 1, også anvendelse på aftaler, som er indgået før lovens ikrafttræden. § 3 finder anvendelse på køb, som er indgået efter lovens ikrafttræden.