Kontraktskonventionsloven § 2

  1. § 2
    I det omfang der gælder forskellige retsregler vedrørende kontraktlige forpligtelser i forskellige dele af det danske rige, skal konventionens bestemmelser i samme omfang som nævnt i § 1 anvendes ved afgørelsen af, hvilken landsdels regler der skal anvendes.