Kontinentalsokkelloven § 7

  1. § 7
    Loven træder i kraft den 1. juli 1971.
  2. Stk. 2.
    § 3 i kgl. anordning nr. 259 af 7. juni 1963 vedrørende udøvelse af dansk højhedsret over den kontinentale sokkel ophæves.