Kontinentalsokkelloven § 3

 1. § 3
  Dansk ret gælder for anlæg, som med henblik på udforskning eller udnyttelse af kontinentalsoklen befinder sig på sokkelområdet, samt i sikkerhedszoner omkring anlægget, jfr. dog stk. 2. Ved bestemmelsen af danske domstoles og administrative myndigheders stedlige myndighedsområde henregnes anlæg og sikkerhedszoner til det område, de ligger nærmest, medmindre andet fastsættes af vedkommende minister.
 2. Stk. 2.
  Følgende love gælder ikke for anlæg og sikkerhedszoner
  1. 1) lov om saltvandsfiskeri,
  2. 2) lov om udøvelse af erhverv i Grønland,
  3. 3) lov om jagt og ferskvandsfiskeri i Grønland og
  4. 4) lov for Grønland om erhvervsmæssig fangst, fiskeri og jagt.