Klimaloven § 5

 1. § 5
  Klimarådet skal kommentere den årlige klimastatus og -fremskrivning, jf. § 6, og klima-, energi- og forsyningsministerens årlige klimaprogram, jf. § 7, stk. 1 og 2.
 2. Stk. 2.
  Klimarådet skal udarbejde et katalog over mulige virkemidler.
 3. Stk. 3.
  Klimarådet skal bidrage til den offentlige debat.
 4. Stk. 4.
  Klimarådet kan udarbejde analyser af og anbefalinger til klimaindsatsen m.v.