Klimaloven § 7

 1. § 7
  Klima-, energi- og forsyningsministeren udarbejder årligt et klimaprogram til Folketinget.
 2. Stk. 2.
  Klimaprogrammet skal indeholde følgende:
  1. 1) En status på opfyldelse af de nationale klimamål, jf. § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1.
  2. 2) De planlagte klimatiltag og virkemidler med effekt på kort og lang sigt og den forventede fremtidig effekt heraf.
  3. 3) En redegørelse for Klimarådets anbefalinger, jf. § 4, og klima-, energi- og forsyningsministerens stillingtagen hertil.
  4. 4) En status på forskning og udvikling af nye klimatiltag.
  5. 5) En status på klimavidenskabelig udvikling, herunder de nyeste rapporter fra FN’s klimapanel.
  6. 6) En beskrivelse af og status på opfyldelse af internationale klimamålsætninger.
  7. 7) En global klimastrategi.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren skal i klimaprogrammet give sin vurdering af, om det kan anskueliggøres, at de nationale klimamål nævnt i § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, nås.
 4. Stk. 4.
  Kan det ikke anskueliggøres, at de nationale klimamål nås, skal klima-, energi- og forsyningsministeren i klimaprogrammet tillige fremlægge nye initiativer med reduktionseffekt på kortere sigt og initiativer med reduktionseffekt på længere sigt, som viser vejen mod opfyldelse af de nationale klimamål.