Klimaloven § 6

  1. § 6
    Klima-, energi- og forsyningsministeren udarbejder årligt en klimastatus og -fremskrivning, der som minimum skal indeholde følgende:
    1. 1) Historiske drivhusgasudledninger samlet og fordelt på sektorer.
    2. 2) Fremskrivninger for drivhusgasudledninger samlet og fordelt på sektorer.
    3. 3) Global afrapportering for de internationale effekter af den danske klimaindsats.