Kapitalmarkedsloven § 66

  1. § 66
    Bestyrelsen for en operatør af et reguleret marked skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå operatørens aktiviteter og de hermed forbundne risici.
  2. Stk. 2.
    Drives en operatør af et reguleret marked som en juridisk person uden en bestyrelse, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse for det øverste ledelsesorgan.
  3. Stk. 3.
    Stk. 1 gælder ikke for en operatør af et reguleret marked, der er en enkeltmandsvirksomhed.