Kapitalmarkedsloven § 58 a

 1. § 58 a
  Finanstilsynet udpeger mindst hvert andet år de operatører af markedspladser og centrale modparter (CCP’er), der er operatører af væsentlige tjenester.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet skal i forbindelse med udpegningen efter stk. 1 lægge vægt på, at
  1. 1) de tjenester, der leveres, er væsentlige for opretholdelsen af kritiske samfundsmæssige eller økonomiske aktiviteter,
  2. 2) leveringen af tjenesten afhænger af net- og informationssystemer og
  3. 3) en hændelse vil få væsentlige forstyrrende virkninger for leveringen af tjenesten.
 3. Stk. 3.
  Finanstilsynet offentliggør på sin hjemmeside, hvilke operatører af markedspladser og centrale modparter (CCP’er) der er udpeget som operatører af væsentlige tjenester.
 4. Stk. 4.
  Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om udpegning af operatører af væsentlige tjenester og de kriterier, Finanstilsynet kan lægge vægt på efter stk. 1 og 2, herunder fastsætte nærmere regler om hændelsesrapportering, herunder om, at Finanstilsynet og Center for Cybersikkerhed underrettes ved en hændelse, der har en negativ indvirkning på sikkerheden i virksomhedens net- og informationssystemer. Finanstilsynet udarbejder en liste over tjenester, jf. stk. 2, nr. 1.