Kapitalmarkedsloven § 259

 1. § 259
  Finanstilsynet kan undtage ikkefinansielle modparter, jf. dog stk. 2, fra:
  1. 1) Clearingforpligtelsen i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre.
  2. 2) De forpligtelser om risikoreduktionsteknikker, der følger af artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 gælder kun for de ikkefinansielle modparter, som opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, eller de ikkefinansielle modparter, der for første gang meddeles tilladelse som fondsmæglerselskab fra den 3. januar 2018.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 gælder kun for C6-energiderivataftaler, der er indgået inden den 3. januar 2021.
 4. Stk. 4.
  En ikkefinansiel modpart, der er undtaget fra forpligtelserne i stk. 1, kan undlade at medregne C6-energiderivataftaler i sin beholdning af OTC-derivataftaler ved opgørelsen af clearinggrænseværdien i artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre.