Kapitalmarkedsloven § 258

 1. § 258
  Loven træder i kraft den 3. januar 2018, jf. dog stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 21. marts 2017, ophæves.
 3. Stk. 3.
  § 262, stk. 3, træder i kraft den 1. juli 2017.
 4. Stk. 4.
  De bekendtgørelser og forskrifter, der er udstedt i henhold til lov om værdipapirhandel m.v., forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves.