Kapitalmarkedsloven § 190

 1. § 190
  Følgende kan tilsluttes en værdipapircentral (CSD) som kontoførende institut:
  1. 1) Finansielle virksomheder, der har tilladelse som pengeinstitut eller fondsmæglerselskab.
  2. 2) Finansielle virksomheder, der har tilladelse som realkreditinstitut, for så vidt disse virksomheder har tilladelse efter § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde.
  3. 3) Virksomheder, der drives i fællesskab af finansielle virksomheder, jf. nr. 1 og 2, og som har til formål at forvalte finansielle instrumenter.
  4. 4) Investeringsselskaber og kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.
  5. 5) Moderniseringsstyrelsen.
  6. 6) Værdipapircentraler (CSD’er).
  7. 7) Centrale modparter (CCP’er).
  8. 8) Danmarks Nationalbank.
  9. 9) Centralbanker i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.
 2. Stk. 2.
  En værdipapircentral (CSD) kan foretage indrapportering til registrering i den pågældende værdipapircentral (CSD).