Kapitalmarkedsloven § 189

  1. § 189
    En værdipapircentral (CSD) kan slette registreringen af rettigheder, der åbenbart er ophørt.
  2. Stk. 2.
    Er der på en konto i en værdipapircentral (CSD) registreret rettigheder, der må antages at have mistet deres betydning, eller rettigheder, som er over 20 år gamle, og som sandsynligvis er ophørt, eller hvortil der efter al sandsynlighed ikke findes nogen berettiget, kan den pågældende værdipapircentral (CSD) indkalde mulige indehavere af de pågældende rettigheder. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse i Statstidende med et varsel på 3 måneder. Endvidere skal den eller de, der i registeret er angivet som berettiget, underrettes særskilt. Melder der sig ingen inden fristens udløb, skal værdipapircentralen (CSD’en) slette registreringen af rettigheden.
  3. Stk. 3.
    Erhvervsministeren kan fastsætte regler til gennemførelse af stk 2.