Kapitalmarkedsloven § 137

 1. § 137
  Et fondsmæglerselskab, der benytter sig af algoritmisk handel som led i en prisstillelsesstrategi, skal under hensyn til det relevante markeds likviditet, omfang og art samt det handlede instruments karakteristika
  1. 1) udføre prisstillelsen kontinuerligt i en bestemt del af markedspladsens åbningstid,
  2. 2) indgå en bindende skriftlig aftale med markedspladsen, hvori som minimum skal angives fondsmæglerselskabets forpligtelser i medfør af nr. 1, og
  3. 3) have etableret effektive systemer og kontrolforanstaltninger, der sikrer, at fondsmæglerselskabet til enhver tid overholder sine forpligtelser i henhold til aftalen efter nr. 2.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1, nr. 1, gælder ikke under ekstraordinære omstændigheder.