Køretøjsregistreringsloven § 8

 1. § 8
  For nummerplader betales:
  1. 1) 1.180 kr. for et sæt nummerplader og 590 kr. for en enkelt nummerplade, jf. dog nr. 2, stk. 2, og § 9.
  2. 2) 110 kr. for en tredje nummerplade, der kan anvendes ved transport af gods på et registreret køretøj, når godset dækker den bageste nummerplade.
 2. Stk. 2.
  Nummerplader udleveres uden betaling efter stk. 1 til:
  1. 1) Køretøjer tilhørende politiet.
  2. 2) Køretøj tilhørende en person med handicap, som opfylder betingelserne for at få støtte til erhvervelse af køretøjet efter lov om social service.