Køretøjsregistreringsloven § 9

  1. § 9
    Ud over de beløb, der er nævnt i § 8, betales:
    1. 1) 8.000 kr. for retten til ønskenummerplader.
    2. 2) 1.300 kr. for et sæt historisk korrekte nummerplader og 650 kr. for en af disse plader.