Jordforureningsloven § 86

  1. § 86
    Miljø- og Fødevareklagenævnet kan tilvejebringe oplysninger og foretage besigtigelse i overensstemmelse med reglerne i § 40, § 48 og § 57.