Jordforureningsloven § 32

  1. § 32
    Har ejeren afholdt udgifter til nødvendige undersøgelser, jf. § 29, stk. 3, nedsættes egenbetalingen tilsvarende. Overstiger udgifterne til undersøgelser egenbetalingen, refunderes det overskydende beløb ikke.