Jordforureningsloven § 14

 1. § 14
  Regionsrådet skal lade oplysninger om kortlagte arealer indføre i et digitalt, offentligt register og løbende opdatere registeret.
 2. Stk. 2.
  Forsvarsministeriet skal indføre de af Forsvarsministeriet kortlagte arealer på vidensniveau 1 i et tilsvarende register som nævnt i stk. 1 under Forsvarsministeriet og løbende opdatere registeret.
 3. Stk. 3.
  Oplysning om, at et areal er kortlagt, skal udgå af registeret, når regionsrådet finder det godtgjort, at der ikke er miljø- eller sundhedsmæssigt grundlag for at opretholde kortlægningen af det pågældende areal.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering af kortlægningen, herunder om oprettelse og førelse af registeret, inddragelse af matrikelkort samt om udlevering af oplysninger fra registeret og om betaling herfor.