Jobpræmieloven § 4

  1. § 4
    Jobpræmien udgør 600 kr. pr. måned for personer som nævnt i § 2, stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Personen har pligt til at give kommunen oplysning om ophør af virksomheden og andre oplysninger, der har betydning for udbetaling af jobpræmien.