Investeringsforeningsloven § 14

 1. § 14
  Udbetalinger, som medfører ændringer af modtagerens ejerandele i foreningen, er en hævning af indskud.
 2. Stk. 2.
  Hvis et medlem, der anvender realisationsprincippet, hæver sit indskud, opgøres alle urealiserede fortjenester og tab på indskuddet, jf. § 12. Resultatet medregnes hos medlemmet, som om der er tale om realiseret fortjeneste eller tab for dette. § 5 finder tilsvarende anvendelse. De aktiver, som de pågældende fortjenester og tab vedrører, anses for anskaffet af medlemmet på de tidspunkter, hvor de er anskaffet af foreningen. § 13, stk. 2 og 3, finder dog tilsvarende anvendelse. Aktiverne anses for afstået af medlemmet på det tidspunkt, hvor indskuddet hæves.
 3. Stk. 3.
  Hæves en del af et indskud, medregnes en forholdsmæssig del af urealiserede fortjenester og tab på indskuddet på tidspunktet for hævningen af indskuddet. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Har et medlem foretaget flere indskud, som medlemmet herefter hæver af, anses det først foretagne indskud for først hævet.