Integrationsloven § 23 e

 1. § 23 e
  En virksomhed og kommunalbestyrelsen kan indgå en partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb for udlændinge i form af virksomhedspraktik efter § 23 b.
 2. Stk. 2.
  Inden for rammerne af aftalen kan virksomheden iværksætte vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter § 23 a og tilknytte en mentor efter § 23 d.
 3. Stk. 3.
  Virksomheden kan få tilskud til faktisk afholdte udgifter efter stk. 2 og til faktisk afholdte udgifter til administration.
 4. Stk. 4.
  Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til virksomheder efter stk. 3.