Innovationsloven § 14

 1. § 14
  Der kan afholdes udgifter til oplysnings-, vejlednings-, informations- og undersøgelsesvirksomhed i forbindelse med denne lov, hvilket bl.a. kan omfatte
  1. 1) offentlig information om offentlige mærknings- og kvalitetsordninger,
  2. 2) evaluering og effektvurdering samt
  3. 3) fremme af kendskab til produktion af kvalitetsfødevarer og mangfoldighed i fødevareproduktionen.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren kan indhente rådgivning fra Innovationsudvalget vedrørende de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1.