Innovationsloven § 12

 1. § 12
  Tilskud til projekter, der gennemføres af små og mellemstore virksomheder, kan maksimalt udgøre henholdsvis 45 pct. og 35 pct. af de meromkostninger, der er forbundet med det pågældende projekt. Gennemføres projektet som et samarbejdsprojekt, hvori deltager andre små og mellemstore virksomheder eller andre virksomheder (store virksomheder) eller forskningsinstitutioner, kan der til små virksomheder ydes tilskud på maksimalt 60 pct. og til mellemstore virksomheder maksimalt 50 pct. af de meromkostninger, der er forbundet med det pågældende samarbejdsprojekt.
 2. Stk. 2.
  Tilskud til andre virksomheder end de i stk. 1 nævnte kan ydes, såfremt der er tale om projekter, der gennemføres i samarbejde med små og mellemstore virksomheder eller i samarbejde med forsknings- og forsøgsinstitutioner. Tilskuddet til disse virksomheder kan udgøre maksimalt 40 pct. af meromkostningerne.
 3. Stk. 3.
  Der kan ydes tilskud til projekter, der gennemføres af forsknings- og forsøgsinstitutioner, såfremt projekterne gennemføres i samarbejde med virksomheder. Tilskud til forsknings- og forsøgsinstitutioner kan udgøre mere end 50 pct. af meromkostningerne.
 4. Stk. 4.
  Tilskud vedrørende aktiviteter i henhold til kapitel 3 kan udgøre mere end 50 pct. af meromkostningerne, jf. dog stk. 1 og stk. 2.
 5. Stk. 5.
  De tilskudsberettigede omkostninger opgøres med fradrag af merværdiafgift.