Innovationsloven § 10

  1. § 10
    Miljø- og fødevareministeren kan yde tilskud til fremme af udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrugsproduktion.
  2. Stk. 2.
    Ansøgninger om tilskud til gennemførelse af økologiske projekter vedrørende innovation og udvikling med hovedsageligt kommercielt sigte samt til økologiske forskningsprojekter behandles efter reglerne i kapitel 2.
  3. Stk. 3.
    I spørgsmål, der vedrører tilskud til fremme af udviklingsprojekter vedrørende økologisk produktion inden for jordbrug, jf. stk. 1, indhenter ministeren en udtalelse fra Det Økologiske Fødevareråd, jf. § 5 i økologiloven.